E.I.A. Subsidie

E.I.A. Subsidie

Inleiding

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondernemers

ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer een

ondernemer gebruik maakt van de EIA heeft deze dubbel voordeel:

1. de energiekosten gaan omlaag

2. de ondernemer betaalt minder belasting

 

EIA verschil 2019 t.o.v. 2015, 2016, 2017 en 2018

De RVO (Raad voor Ondernemend Nederland) heeft op 29-12-2018 de EIA 2019 openbaar gemaakt.

 

2015:

 • Het fiscale aftrekpercentage 41,5%.
 • Het netto EIA-voordeel ongeveer 10% van de investeringskosten.
 • Het totale EIA budget 60 miljoen.

 

2016:

 • Het fiscale aftrekpercentage 58%.
 • Het netto EIA-voordeel ongeveer 14% van de investeringskosten.
 • Het totale EIA budget 161 miljoen.

2017:

 • Het fiscale aftrekpercentage 55,5%.
 • Het netto EIA-voordeel ongeveer 13,5% van de investeringskosten.

2018:

 • Het fiscale aftrekpercentage 54,5%.
 • Het netto EIA-voordeel ongeveer 13,5% van de investeringskosten.

2019:

 • Het fiscale aftrekpercentage 45,0%.
 • Het netto EIA-voordeel ongeveer 11,0% van de investeringskosten.

 

Voor wie is deze subsidie beschikbaar?

 • De ondernemer heeft een onderneming voor eigen rekening en is belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
 • De ondernemer investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

 

Hoe aan te vragen?

1. Digitaal bij www.rvo.nl/EIA

2. Binnen 3 maanden na ondertekening koopcontract

3. Onder code 220809

4. Ondernemer ontvangt een e-mail bevestiging van de aanvraag

5. Binnen 8 weken ontvangt de ondernemer een verklaring met hierop het subsidiebedrag

6. Deze verklaring gebruiken als bewijs bij de belastingaangifte

7. Het bedrag op de verklaring wordt in mindering gebracht van de fiscale winst

Zie voor meer informatie de bijlage “EIA Energielijst 2020”

Feiten op een rij.

 • Een fiscaalvoordeel is geen contant geld terug actie.
 • De ondernemer neemt de EIA verklaring mee in zijn jaarlijkse belastingaangifte.
 • De investering wordt in mindering gebracht op zijn fiscale winst van dat boekjaar.
 • Het fiscale voordeel voor de ondernemer is fors gestegen waardoor de EIA aantrekkelijker wordt.
 • Code 220809 is de enige code voor vaatwasmachines.
 • Met code 220809 kan de ondernemer bruto € 5.000 per wastank verrekenen met zijn fiscale
 • winst
 • Afhankelijk van de ondernemersvorm BV of VOF en de hoogte van de fiscale winst volgt hier een

netto voordeel uit (zie de volgende bladzijde).

 

Wat kan FEG met de EIA doen?

Voor de ‘enkel’ tanks machine geldt dus dat deze uitgevoerd dient te zijn met geïntegreerde

warmteterugwinning in de vorm van een H.R.S. (Heat Recovery System) of S.R.S. (Steam Recovery System)

 

Dus de volgende modellen komen in aanmerking:

 • L-SAX voorlader met HRS
 • L-SAV voorlader met SRS
 • L-KAX doorschuif met HRS
 • L-KAV doorschuif met SRS
 • WB glazenwas HRS, SRS, ROS
 • CW-KAV met SRS
 • CW-SAV met SRS


 

Om het netto fiscale voordeel voor de ondernemer te bepalen zijn de volgende vragen essentieel:

1. Heeft u een VOF of een BV?

2. Indien een VOF: In welke belastingschaal valt uw onderneming? (36,55%, 40,85% of 51,95%)

3. Indien een BV: Maakt u minder of meer winst dan € 200.000?

 

EIA regeling

 

 

2020

Aantal tanks

Bruto voordeel

Min. netto voordeel *

Max. netto voordeel *

1 vaatwastank

€ 5.000

€ 428

€ 1.164

2 vaatwastanks

€ 10.000

€ 855

€ 2.329

* Voordeel is afhankelijk van ondernemersvorm (zie overzicht)

 

de naspoeltank telt ook mee als een volledige vaatwastank!